דף הביתצור קשררישום בטאבושרותים נוספיםרשימת לקוחותרישיונות לגני ילדיםתכנון פיננסיהתרי בניה אדריכלות והנדסהרישיונות עסקבניהדף הבית
דן מדר אדריכלות והנדסהמ.מידן הנדסה ויזמות בע"מ
מאמרים - RSS
מדידות
שימושים חורגים
מעליות
תמ"א 38
שינוי תבע
שחרור ערבויות
איתור תבע"ות
מערכת GIS
מידע תכנוני כלל ארצי
מידע תכנוני עיריית פ"ת
טאבו
שינוי תבע

תב"עות / שינוי תב"ע

 

תב"ע תוכנית בניין עיר.

התב"ע מורכבת מתשריט ותקנון.

התב"ע קובעת ייעודו של כל אזור ואזור.

שינוי תב"ע מקומי - הליך לשינוי תוכנית בניין העיר במסגרת הוועדה המקומית.

שינוי תב"ע מחוזית - הליך לשינוי תוכנית בניין עיר במסגרת הוועדה המחוזית.

התב"ע המחוזית משמשת בעיקר עבור:הגדלת אחוזי בנייה, העברת זכויות בניה ממגרש למגרש, שינויי יעוד וכו...

 

עיקר ההליך - תב"ע מקומית:

1. הגשת תוכניתתשריט ותקנון.

2. הכנסת תיק לוועדה המקומית.

3. במידה ואושר התיק בתנאי הפקדה יש לבצע פרסום.

4. זמני המתנה ע"פ חוק.

5. יש להגיש 6 העתקים של תשריט ותקנון ע"פ דרישת הוועדה.

6. יש למלא דרישות הוועדה הנוספות.

 

למאמרים וטיפים נוספים מנציגי החברה התקשרו עכשיו:

03-9345764 , 052-3567730